Dagblad van het Noorden 23 augustus 2017

 

 

GRONINGEN De oevers van het Lauwersmeer zijn geliefd bij natuurfotografen. Op het schip van Johan Vos (64) en JanFelix (58) kunnen ze nu het water op.

Johan Vos, u en Jan Felix varen dus een speciaal schip voor natuurfotografen?

"Dat klopt. Er kunnen tien tot veertien mensen per keer op de MS Roerdomp en we maken tochten van een dag. We beginnen in Oostmahorn en van daaruit

varen we rond het meer, langsalle plekjes waar je mooi lanschappen of dierenfoto's kunt maken. s'Morgens doen we de westelijke oevers, vanwegehet ochtend-

licht, en s'middags varen we naar de andere kant".

Hoe is het idee van de Ms Roerdomp ontstaan?

"Jan Felix houdt zich veel met boten bezig en ik zat in het interieur. We ontmoetten elkaar toen we werkten aan een rondvaartboot van de gemeente Assen, samen

met jongeren met een Wajonguitkering. Het klikte zo goed tussen ons twee, ik zei: "Wij hadden elkaar twintig jaar geleden moeten tegenkomen". Hij zei: Wacht

maar af, wij gaan nog wel meer doen met elkaar.' Even later belde hijme op met het idee. Ik doe zelf al sinds mijn dertiende aan natuurfotografie, dus ik vond het

fantastisch en Staatsbosbeheer was ook meteen enthousiast".

Waarom nou juist het Lauwersmeer?

"Er zitten prachtige dieren in het gebied om te fotograferen. Vogels vooral: rietvogels zoals de rietgors en de kleine karakiet, veel steltlopers, maar ook zeearenden

en zwanen. Tijdens een proefvaart vloog een paar keer een zwaan rakelings over de boot, da's prachtig voor een aanvliegfoto".

Hoe bent u eihenlijk aan die boot gekomen?

"We hebben een oud beurtschip gekocht dat vroeger in dienstregeling passagiers en vracht vervoerde. Dat hebben we omgebouwd, weer in samenwerking met

jongeren met een beperking. Zo'n anderhalve week geleden was -ie af".

Verwacht u veel animo voor de tochten?

" Het is jammer dat het seizoen bijna voorbij is. Zoiets als dit bestond nog niet, fotografen waren op de oevers aangewezen als ze mooie plaatjes wilden spotten.

Maar op het schip kun je veel dichter bij komen!