Over Johan Vos en Jan Felix

Johan Vos is een fervent natuurfotograaf en fotografeert reeds vanaf zijn dertiende. Op zeer jonge leeftijd raakte hij geïnteresseerd in m.n. vogels. Hij verzamelde eieren, die na uitgeblazen te zijn, zorgvuldig in een bak met zaagsel werden gelegd in een inloopkast. Deze inloopkast was een soort privé museum met o.a. schedels van vogels en dieren, schelpen, veren en enkele geprepareerde nesten. 42 verschillende eieren lagen er in het zaagsel. Er moesten, om de verzameling uit te breiden, steeds zeldzamere eieren worden gezocht.

Vogel fotografie

Op dertien jarige leeftijd besefte hij, dat het wegnemen van zeldzame eieren, van de toch al zeldzame vogel, de soort extra remde bij de voortplanting. Hij vroeg aan zijn moeder een fototoestel om de nestjes te fotograferen, een passie was geboren. Diverse publicaties in boeken en tijdschriften en nu bezig zijn documentaire werk in een serie boeken te realiseren. Johan Vos is altijd werkzaam geweest in de interieurbranche en heeft 32 jaar een eigen Interieur-aannemerij gehad.

Johan en Jan

Boten en de scheepvaart

Jan Felix is een veelzijdig persoon met vele technische banen. Van jongs of aan wist hij, gezien zijn kwaliteiten, zich op te werken. Van N.A.M. tot zeer luxe jachtbouwers verliep zijn loopbaan om uiteindelijk gevraagd te worden om jongeren te begeleiden met een problematiek of een stoornis in het autistisch spectrum. Met name om deze techniek te leren. Eerst bij “Meesterwerk” een organisatie voor het begeleiden van eerder genoemde jongeren en thans bij het in Assen welbekende “Phusis”. Jan was van jongs of aan geïnteresseerd in bootjes en de scheepvaart. Hij heeft zelf een zeiljacht waarmee de Waddenzee meermalen getrotseerd is. Ook zijn twee broers hebben deze fascinatie en zij varen geregeld mee op elkaars boot.

Jan is de hoofdschipper van de rondvaartboot in Assen en heeft uiteraard het Vaarbewijs!

Rondvaartboot 

Johan Vos en Jan Felix kennen elkaar van de bouw van de “De Fluisteraar”, de rondvaartboot van Assen. Deze rondvaartboot is ontworpen door de gebroeders Felix en de realisatie van dit schip was destijds bedoeld als project voor problematische jongeren. Met frisse moed, onder auspiciën van “Meesterwerk” een organisatie die Wajong-eren begeleidt en de gemeente Assen werd in een loods met de werkzaamheden begonnen.

Jan Felix, een technisch zeer kundige metaal man en met veel verstand van schepen, beleefde in de anderhalf jaar van de scheepsbouw vele hobbels aangaande de continuïteit. Sommige jongeren waren geïnteresseerd en schopten het, met een opleiding, tot professioneel lasser. En vele anderen gaven er na een paar dagen de brui aan. Dus de voortgang en continuïteit rustte op de schouders van Jan Felix. Na ruim een jaar werd Johan Vos gevraagd om het interieur onder zijn hoede te nemen, er zaten nogal enige moeilijkheidsgraden in en het zou voor aanvangende jongeren te hoog gegrepen zijn om dit werk te kunnen doen. Jan Felix, zoals gezegd een echte metaalman had zijn handen vol aan de achterliggende techniek, zoals besturing, zonnetechniek met accusystemen om maar enkele te noemen.

Natuurfotografen rondvaartboot

De samenwerking tussen de bovengenoemde personen beviel zo goed, dat er opmerkingen gemaakt werden van; “we hadden elkaar 20 jaar eerder moeten leren kennen”. Vanuit deze achtergrond is het idee ontstaan van een speciale natuurfotografen rondvaartboot!

Contact opnemen